Skip to content
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

GI Việt Nam hướng đến việc trở thành doanh nghiệp sở hữu và điều hành những mô hình kinh doanh có giá trị dài hạn và đem lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng.

Văn hoá công ty

Tại Gamma Investment bạn sẽ được trải nghiệm văn hóa công ty của một công ty đầu tư có thể khá đa dạng tùy thuộc vào ngành nghề, quy mô, và giá trị cốt lõi của công ty đó.

01
Chuyên nghiệp

Công ty đầu tư thường đề cao tính chuyên nghiệp và tích cực trong mọi hoạt động kinh doanh.

02
Tôn trọng và minh bạch

Công ty đầu tư thường đề cao tính chuyên nghiệp và tích cực trong mọi hoạt động kinh doanh.

03
Sáng tạo và đổi mới

Công ty đầu tư thường đề cao tính chuyên nghiệp và tích cực trong mọi hoạt động kinh doanh.

04
Bền vững

Công ty đầu tư thường đề cao tính chuyên nghiệp và tích cực trong mọi hoạt động kinh doanh.

Vị trí tuyển dụng
All
Marketing
Quản Lý
Sale
Nhân viên Marketing
Fulltime – Bộ phận Marketing
Công ty Đầu tư ABC – Chi nhánh Bình Tân
Ứng tuyển
Nhân viên Marketing
Fulltime – Bộ phận Marketing
Công ty Đầu tư ABC – Chi nhánh Bình Tân
Ứng tuyển
Nhân viên Marketing
Fulltime – Bộ phận Marketing
Công ty Đầu tư ABC – Chi nhánh Bình Tân
Ứng tuyển