Skip to content

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

DẪN LỐI THÀNH CÔNG

GI Việt Nam hướng đến việc trở thành doanh nghiệp sở hữu và điều hành những mô hình kinh doanh có giá trị dài hạn và đem lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng.

Liên hệ ngay

Chúng tôi hiểu rõ rằng thành công không đơn thuần đến từ khả năng thích nghi mà còn đến từ sự kết nối chặt chẽ với những giá trị cốt lõi

Trong một thế giới kinh doanh đầy biến động, chúng tôi hiểu rõ rằng thành công không đơn thuần đến từ khả năng thích nghi mà còn đến từ sự kết nối chặt chẽ với những giá trị cốt lõi: mô hình kinh doanh luôn được kiểm chứng, hệ thống quản lý chuyên nghiệp, tập trung vào lòng trung thực và trách nhiệm trong mọi hoạt động, hỗ trợ sự phát triển của đội ngũ nhân viên và mang lại giá trị cho xã hội.

Mô hình hoạt động

GI Việt Nam hướng đến việc trở thành doanh nghiệp sở hữu và điều hành những mô hình kinh doanh có giá trị dài hạn và đem lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng.

Tài chính
Công ty Đầu tư ABC
01
01
Tài chính
Công ty Đầu tư ABC

Đầu tư Chứng khoán là xu hướng đang ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Khác với đầu tư trái phiếu và cố phiếu, mua và sở hữu coin sản có tiềm năng sinh lời lớn hơn với lãi suất lớn theo thời gian.

Tìm hiểu thêm
Bảo hiểm
Công ty Bảo hiểm An Tâm
02
02
Bảo hiểm
Công ty Bảo hiểm An Tâm

Đầu tư Chứng khoán là xu hướng đang ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Khác với đầu tư trái phiếu và cố phiếu, mua và sở hữu coin sản có tiềm năng sinh lời lớn hơn với lãi suất lớn theo thời gian.

Tìm hiểu thêm
Kinh tế
Công ty MB
03
03
Kinh tế
Công ty MB

Đầu tư Chứng khoán là xu hướng đang ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Khác với đầu tư trái phiếu và cố phiếu, mua và sở hữu coin sản có tiềm năng sinh lời lớn hơn với lãi suất lớn theo thời gian.

Tìm hiểu thêm
Tài Chính
Công ty Tài chính VTP
04
04
Tài Chính
Công ty Tài chính VTP

Đầu tư Chứng khoán là xu hướng đang ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Khác với đầu tư trái phiếu và cố phiếu, mua và sở hữu coin sản có tiềm năng sinh lời lớn hơn với lãi suất lớn theo thời gian.

Tìm hiểu thêm

Tại G.I chúng tôi sáng lập và điều hành các mô hình kinh doanh đa dạng, đa lĩnh vực tối ưu hóa cho cộng đồng

Hợp tác với chúng tôi

G.I là công ty sáng lập và điều hành các mô hình kinh doanh đa dạng, đa lĩnh vực. Các mô hình kinh doanh của chúng tôi hướng đến sự linh hoạt, tính kết nối và tối ưu cho cả doanh nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi hướng đến. Chúng tôi cam kết đồng hành trong mọi bước đi: từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh đến việc tối ưu hóa hoạt động, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện để phát triển mô hình kinh doanh.

Qua việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới, chúng tôi mong muốn đồng hành, xây dựng một tương lai thành công bền vững với mục tiêu chung tay nỗ lực xây dựng và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và mang lại giá trị cho xã hội, từ việc hỗ trợ cộng đồng địa phương đến việc thúc đẩy các sáng kiến và dự án có ý nghĩa xã hội.

5+
Năm hoạt động
4
Mô hình hoạt động
180
Nhà đầu tư
20+
Giải thưởng
Câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp khi bạn mong muốn đầu tư, chúng tôi đã liệt kê và bạn có thể tìm thấy những thắc mắc ngay tại đây.

Công ty làm về những lĩnh vực gì?

G.I là công ty sáng lập và điều hành các mô hình kinh doanh đa dạng, đa lĩnh vực. Các mô hình kinh doanh của chúng tôi hướng đến sự linh hoạt, tính kết nối và tối ưu cho cả doanh nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi hướng đến. Chúng tôi cam kết đồng hành trong mọi bước đi: từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh đến việc tối ưu hóa hoạt động, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện để phát triển mô hình kinh doanh.

Các mô hình đang hoạt động

G.I là công ty sáng lập và điều hành các mô hình kinh doanh đa dạng, đa lĩnh vực. Các mô hình kinh doanh của chúng tôi hướng đến sự linh hoạt, tính kết nối và tối ưu cho cả doanh nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi hướng đến. Chúng tôi cam kết đồng hành trong mọi bước đi: từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh đến việc tối ưu hóa hoạt động, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện để phát triển mô hình kinh doanh.

Làm sao để tạo dựng mô hình kinh doanh?

G.I là công ty sáng lập và điều hành các mô hình kinh doanh đa dạng, đa lĩnh vực. Các mô hình kinh doanh của chúng tôi hướng đến sự linh hoạt, tính kết nối và tối ưu cho cả doanh nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi hướng đến. Chúng tôi cam kết đồng hành trong mọi bước đi: từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh đến việc tối ưu hóa hoạt động, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện để phát triển mô hình kinh doanh.

Tư vấn tài chính ở đâu?

G.I là công ty sáng lập và điều hành các mô hình kinh doanh đa dạng, đa lĩnh vực. Các mô hình kinh doanh của chúng tôi hướng đến sự linh hoạt, tính kết nối và tối ưu cho cả doanh nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi hướng đến. Chúng tôi cam kết đồng hành trong mọi bước đi: từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh đến việc tối ưu hóa hoạt động, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện để phát triển mô hình kinh doanh.